Dubbing

Studiehonorar 525,- pr. fremmøde: 1 time
Studiehonorar 800,- pr. fremmøde: 2 time
Studiehonorar 1.050,- pr. fremmøde: 3 timer

- efterfølgende timer ved samme fremmøde 350,- pr. påbegyndt time
Hertil lægges udnyttelseshonorar i henhold til følgende procentsatser:


Enten ved visningsfrikøb til TV:

1. Landsdækkende TV
(dvs. DR, DR2, TV2 & TVDanmark´s netværkssamarbejde) 4 visninger 50% tillæg af samlet studiehonorar
- yderligere 2 visninger 25% af samlet studiehonorar
Efterfølgende royalty-fordeling sker kun hvis DSF modtager kopi af kontrakt.

2. Ikke landsdækkende TV
(dvs. TV3, TV1000, øvrige sattelitkanaler samt lokaltv.) 6 visninger 50% tillæg af samlet studiehonorar
- yderligere 4 visninger 25% af samlet studiehonorar

Efterfølgende royalty-fordeling sker kun hvis DSF modtager kopi af kontrakt.


Eller ved rettighedsfrikøb i 50 år:

1. Alle rettigheder: 250% tillæg af samlet studiehonorar
2. Alle TV-rettigheder: 100% tillæg af samlet studiehonorar
3. Alle videogramrettigheder: 50% tillæg af samlet studiehonorar
4. Alle rettigheder (eksklusiv biograf): 150% tillæg af samlet studiehonorar
5. Alle rettigheder (eksklusiv TV): 100% tillæg af samlet studiehonorar
6. Alle rettigheder (eksklusiv video): 150% tillæg af samlet studiehonorar

 

Standardkontrakt kan findes her:
http://skuespillerforbundet.dk/raadgivning/loen-og-ansaettelse/overenskomster-og-kontrakter/

Danish Voices +45 28 24 01 23 sif@skuespillerforbundet.dk