Lydbøger

Det er op til den enkelte at forhandle sig til sit honorar.

DSF arbejder på at indgå en aftale med lydbogsforlagene om minimumssatser.

Indtil det sker, har Dansk Skuespillerforbund i samarbejde med SIF udarbejdet en vejledende kontrakt for medlemmerne, som alle medlemmer kan få tilsendt ved henvendelse til forbundet. Den har et minimumshonorar på 850,- pr. færdigindlæst time. Herudover kan det aftales, at indlæseren betales ekstra for forberedelse, svær faglig tekst eller udvikling af forskellige stemmer. 

Som SIF-medlem kan du desuden rekvirere en skabelon til udregning af minimumshonorar.

Udover selve indlæsningshonoraret kan indlæseren være berettiget til at modtage andel i rådighedsbeløb for grammofonplader mv. Tjek om forlaget har indberettet indlæsningen, ellers kan du gøre det selv. Vejledning og ansøgningsskema findes her:

http://slks.dk/biblioteker/biblioteksafgift/raadighedsbeloeb-for-grammofonplader-mv/

 

Danish Voices +45 28 24 01 23 sif@skuespillerforbundet.dk