DR

Speak og indtaling, radio eller TV
Første studietime 1700,-
- efterfølgende studietimer 50% af 1. studietimehonorar pr. påbegyndt time.
(Ring til DR's lønkontor og hent aktuelle mindstepris)

Efterfølgende royalty-fordeling sker kun hvis DSF modtager kopi af kontrakt.

DR-Dubbing:
Dubbing - med rettigheder:
Arbejdshonorar 2000,- (for 3 timers studiearbejde)
- efterfølgende studietimer 750,- pr påbegyndt time
Efterfølgende royalty-fordeling sker kun hvis DSF modtager kopi af kontrakt.

Dubbing - uden rettigheder:
1. Alle videogramrettigheder i 50 år: 2000,- (for 3 timers studiearbejde)
2. Alle fonogramrettigheder i 50 år: 2000,- (for 3 timers studiearbejde)
3. Alle TV-rettigheder i 50 år: 2500,- (for 3 timers studiearbejde)
4. Alle rettigheder (eksl. biograf): 3000,- (for 3 timers studiearbejde)
5. Alle rettigheder (inkl. biograf): 4000,- (for 3 timers studiearbejde)

Danish Voices +45 28 24 01 23 sif@skuespillerforbundet.dk