Dubbing

Studiehonorar (feriepengeberettiget):

3 timer: 1050 kr. (timer herudover 350 kr.)
2 timer: 800 kr.
1 time: 525 kr.

 

Personligt tillæg: Der er aftalt et personlige tillæg til kr. _________pr. påbegyndt time/til rollen.

 

Rettighedsfrikøb (ikke feriepengeberettiget):

1.Alle rettigheder til dubbingen i 50 år betales et tillæg til studiehonoraret på 200 %.
2. Alle TV-rettigheder til dubbingen i 50 år betales et tillæg til studiehonoraret på 75 %.
3. Alle rettigheder til dubbingen i 50 år, dog undtagen biografrettigheder, betales et tillæg til studiehonoraret på 100 %.
4. Alle rettigheder til dubbingen i 50 år i forbindelse med dubbing af udenlandsk producerede computerspil, betales et tillæg til studiehonoraret på 50 %.
5. Alle rettigheder til dubbingen i 50 år, dog undtaget biograf- og TV-rettighederne samt computerspilsrettigheder, betales et tillæg til studiehonoraret på 25 %.

Tillæg for udnyttelsesbetaling i overensstemmelse med ovenstående beregnes på grundlag af studiehonoraret eksklusive diæter, rejsegodtgørelse, feriepenge og eventuelle personlige tillæg.

 

Standardkontrakt kan findes her:
http://skuespillerforbundet.dk/raadgivning/loen-og-ansaettelse/overenskomster-og-kontrakter/

Danish Voices +45 28 24 01 23 sif@skuespillerforbundet.dk