Filmex

Filmex er en ophavsretsforening til forvaltning af udøvende kunstneres rettigheder.

Foreningen er oprettet 1. januar 1995 af Dansk Skuespillerforbund med henblik på at opkræve, fordele og udbetale vederlag/betaling for videreudnyttelse af de udøvende kunstneres præstationer på TV, film, CD-rom, video og internet m.fl.

Registrerings- og fordelingsgrundlag
Filmex registrerer de enkelte rettighedshaveres præstationer på grundlag af indsendte kontrakter. Filmex får ikke automatisk at vide hvilke udøvende kunstnere, der har medvirket i produktionerne.

Rettighedshaverne skal selv gøre opmærksom på deres præstationer overfor Filmex.

Filmex fordeler ogudbetaler rettighedspenge een gang årligt i november/december måned.

Læs mere her:
http://skuespillerforbundet.dk/om-dsf/filmex/om-foreningen/

Danish Voices +45 28 24 01 23 sif@skuespillerforbundet.dk