Generelt

Så snart et medlem af SIF eller DSF sætter sig til mikrofonen, udløser det uanset opgavens art et studiehonorar på 1700,- for den første time og 50% pr. efterfølgende påbegyndte time. Det skal understreges, at dette er mindste-tariffen, og at mange speakere har deres egne takster.

Der skal lægges feriepenge oveni honoraret = 12,5 %. Vi gør opmærksom på, at det er lovpligtigt, at arbejdsgiveren indbetaler feriepenge til Feriekonto og at feriepengene ikke kan indgå i det egentlige honorar.

Afhængigt af hvilken type indtaling der er tale om, skal der lægges større eller mindre udnyttelseshonorar oveni. (Udnyttelsehonoraret udløser ikke feriepenge).

De fleste satser fremgår nedenfor, men dem der oftest er tvivl om er:

Internet-speaks (firmaprofiler, produktpræsentationer og lignende) telefonsvarere og e-learning. Disse udløser 50% udnyttelseshonorar oveni studiehonoraret.

Er der med andre ord tale om indtalinger, der ikke skal broadcastes eller på internet, så gælder den grundlæggende pris som beskrevet ovenfor. Øvrige takster og udnyttelseshonorarer fremgår nedenfor.

Bemærk: Hvis indtalingen foregår i eget studie og speakeren også skal lave teknisk - og/eller redigeringsarbejde, skal han/hun opkræve honorar for dette ekstra arbejde.

Selvstændige skal også huske at inkludere feriepenge i deres tilbud.

Danish Voices +45 28 24 01 23 sif@skuespillerforbundet.dk