Lydbøger

Der er ingen overenskomster eller faste takster på området. Det er derfor op til den enkelte at forhandle sig til sit honorar. Generelt ligger honorarerne på mellem 370,- og 850,- pr færdigindlæst time, incl. feriepenge. Enkelte har forhandlet sig til mere.

SIF anbefaler sine medlemmer et minimumshonorar på 850,- pr. færdigindlæst time, incl. feriepenge. Herudover kan det aftales, at indlæseren betales ekstra for forberedelse, svær faglig tekst eller udvikling af forskellige stemmer. 

Udover selve indlæsningshonoraret kan indlæseren være berettiget til at modtage andel i rådighedsbeløb for grammofonplader mv. Du skal selv søge om din andel inden 1.12. hvert år. Du finder vejledning og ansøgningsskema her:

https://slks.dk/tilskud-tilladelser/stamside/tilskud/raadighedsbeloeb-for-grammofonplader-indlaesere-af-netlydboeger-biblioteksafgift/

(Hvis linket fører dig frem til en side der "ikke kan findes": kopier i stedet linket og sæt det ind i din browser).

Danish Voices +45 28 24 01 23 sif@skuespillerforbundet.dk