Spillefilm & TV

(ikke reklamer - kun spillefilms- & TV-produktion)

Speak og indtaling
Spillefilms- & TV-produktion
Speak og indtaling
Første studietime 1700,-
- efterfølgende studietimer 50% af 1. studietimehonorar pr. påbegyndt time.
Eftersynkronisering:

- de første 4 timer: 1750,- - efterfølgende timer: 600,-

Efterfølgende royalty-fordeling sker kun hvis DSF modtager kopi af kontrakt. 

Danish Voices +45 28 24 01 23 sif@skuespillerforbundet.dk