Tariffs and rates

Her kan du finde de aktuelle minimumssatser.

Speaker- & Indlæserforeningen er associeret med Dansk Skuespiller Forbund (DSF) og alle vores medlemmer arbejder under de overenskomster der er indgået mellem DSF og bl.a. Danmarks Radio, Danmarks Radio TV og Producenterne.
Du kan finde de aktuelle satser via dette link.

Husk feriepenge!

Ifølge dansk lov skal der udbetales feriepenge (12½ %), når et stykke
arbejde udføres. Vær alligevel opmærksom på, at det er med i kontrakten,
når du underskriver den. Er du selvstændig, skal du naturligvis inkludere
feriepenge i din pris.

Vi gør opmærksom på, at det i henhold til ferieloven er arbejdsgiverens pligt
at indbetale feriepenge til Feriekonto, hvis speakeren er lønmodtager.
Feriepengene må altså ikke indgå som et tillæg til selve honoraret.

Det må understreges, at oversigten angiver minimumstakster.
Det står alle medlemmer frit for at forlange eller forhandle
højere betalinger for konkrete opgaver.

en_GB